Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Záchytné parkovisko Jantárová ul. Bratislava

Objednávateľ: EUROVIA
Výmera: 15m3
Rozsah stavebných prác: Výškový rozdiel medzi novo vybudovaným parkoviskom a príjazdovou komunikáciou bol riešený stupňovitým gabionovým múrikom v ktorý bol prispôsobený na výsadbu popínavej zelene a trávy.

Záchytné parkovisko Jantárová ul. Bratislava

Zoznam realizovaných projektov