Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

D1 Sverepec – Vrtižer

Objednávateľ: Bögl & Krýsl
Výmera: 270m3
Rozsah stavebných prác: V rámci budovania diaľnice D1, úsek Sverepec – Vrtižer bol použitý gabionový obklad mostnej opory za účelom jej ochrany pri prípadnej povodni na rieke Váh.

D1 Sverepec – Vrtižer

Zoznam realizovaných projektov