Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Oporné múry pri RD Slovenská Ľupča

Objednávateľ: Súkromný investor
Výmera: 167,00m3
Rozsah stavebných prác: Na stabilizáciu svahu pri rodinnom dome zvolil investor gabionové oporné múry, ktorými sa v pôvodnom svahu vytvorili samostatné terasy.

Oporné múry pri RD Slovenská Ľupča

Zoznam realizovaných projektov