Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Lamačská brána, mostné krídla

Objednávateľ: DOPRASTAV
Výmera: 107,0 m3
Rozsah stavebných prác: Pri výstavbe podchodu pre peších a cyklistov boli mostné krídla stabilizované gabionovým oporným múrom. Objekt je súčasťou rezidnečného a obchodného centra BORY v Bratislave.

Lamačská brána, mostné krídla

Zoznam realizovaných projektov