Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Cesta 1. triedy I 75 Senec – Sládkovičovo

Objednávateľ: ALPINE Slovakia spol. s.r.o.
Výmera: 74,2 m3
Rozsah stavebných prác: Gabionové oporné múry boli použité na výplň priestoru medzi stĺpmi protihlukovej steny.

Cesta 1. triedy I 75 Senec – Sládkovičovo

Zoznam realizovaných projektov