Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Protipožiarna gabionová klapka

Objednávateľ: PPE Malženice
Výmera: 0,75m3
Rozsah stavebných prác: V rámci realizácie paroplynovej elektrárne Malženice bol v prepojovej časti medzi dvoma záchytnými vaňami pod elektrotransformátormi zhotovený gabion, ktorý zabráni prenosu požiaru v prípade vznietenia oleja v jednej z nádrží.

Protipožiarna gabionová klapka

Zoznam realizovaných projektov