Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Gabionový obklad fasády Digital Park Bratislava

Objednávateľ: Office Park
Výmera: 68,0m3
Rozsah stavebných prác: V rámci realizácie III. etapy výstavby administratívnej budovy Digital Park n Ensteinovej ulici v Bratislave bol realizovaný gabionový obklad fasády pri vjazde do garáží a

Gabionový obklad fasády Digital Park Bratislava

Zoznam realizovaných projektov