Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Volkswagen Bratislava, 4. brána, mostné krídla

Objednávateľ: Pittel + Brausewetter
Výmera: 302,0 m3
Rozsah stavebných prác: V rámci rozširovania areálu automobilky Volkswagen Bratislava boli krídla mostného objektu riešené ako gravitačné oporné múry. Investor vyžadoval najvyššiu kvalitu prác a striktné dodržiavanie technologickej disciplíny pri realizácii diela.

Volkswagen Bratislava, 4. brána, mostné krídla

Zoznam realizovaných projektov