Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

BD Kivikko BA II. etapa

Objednávateľ: YIT Reding a.s.
Výmera: 115,0 m3
Rozsah stavebných prác: V rámci terénnych úprav okolo bytového domu Kivikko v Bratislave boli realizované oporné gabionové múry a gabionové kvetináče.

BD Kivikko BA II. etapa

Zoznam realizovaných projektov