Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Terénne úpravy v obci Pochabany

Objednávateľ: TMG a.s.
Výmera: 362m3
Rozsah stavebných prác: V rámci terénnych úprav a stabilizácii miestnych komunikácii boli realizované 3 samostatné gabionové oporné múry.

Terénne úpravy v obci Pochabany

Zoznam realizovaných projektov