Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Gabionový obklad oporných múrov R1 Šášovské Podhradie – Budča

Objednávateľ: STRABAG
Výmera: 1 323,0m3
Rozsah stavebných prác: Pôvodný betónový obklad zárubných múrov na rýchlostnj ceste R1 pri Budči bol nahradený gabionovým obkladom. Pri realizácii bola použitá kombinácia troch rôznych druhov kameňa.

Gabionový obklad oporných múrov R1 Šášovské Podhradie – Budča

Zoznam realizovaných projektov