Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Gabionové mostné krídlo, R1 Selenec – Beladice, SO 201-10

Objednávateľ: EUROVIA CS
Výmera: 152m3
Rozsah stavebných prác: Stabilizácia mostného krídla objektu SO201-10 na rýchlostnej ceste R1, 2. úsek Selenec – Beladice gabionovým oporným múrom.

Gabionové mostné krídlo, R1 Selenec – Beladice, SO 201-10

Zoznam realizovaných projektov