Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov II., Z3 – gabionový obklad

Objednávateľ: EUROVIA CS a.s.
Výmera: 5 871,0 m3
Rozsah stavebných prác: Vysoký zárez na diaľnici D1 bol po stabilizovaní kotvami a striekaným betónom obložený kotveným gabionovým obkladom. V najvyšších miestach dosahuje obklad výšku 28m

Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov II., Z3 – gabionový obklad

Zoznam realizovaných projektov