Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Inner City Center, Dunajská ulica Batislava

Objednávateľ: BCI a.s.
Výmera: 22m3
Rozsah stavebných prác: Voľne stojace gabionové solitéry dotvárajú atmosféru átria bytového domu InnerCityCenter na Dunajskej ulici v Bratislave. Ako výplň gabionov architekt vhodne zvolil dunajské valúny.

Inner City Center, Dunajská ulica Batislava

Zoznam realizovaných projektov