Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

R2, Zvolen, východ – Pstruša

Objednávateľ: Isolux Corsán
Výmera: 1 800,0 m3
Rozsah stavebných prác: V rámci budovania telesa rýchlostnej cesty boli realizované vystužené svahy s gabionovým a zeleným čelom.

R2, Zvolen, východ – Pstruša

Zoznam realizovaných projektov