Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

RD Koliba

Objednávateľ: Súkromný investor
Výmera: 400,0 m3
Rozsah stavebných prác: Vystužený gabionový múr TerrameshSystem bol realizovaný v svahovitom teréne za účelom prípravy pozemku pre stavbu rodinného domu. Maximálna výška gabionového múru bola 7m.

RD Koliba

Zoznam realizovaných projektov