Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Gabionový múr BILLA Žilina Vlčínce

Objednávateľ: Martifer Slovakia s.r.o.
Výmera: 183,0 m3
Rozsah stavebných prác: Gabionová oporná konštrukcia na sanovanie násypu obchodného domu BILLA popri cestnej komunikácii s použitím ukladanej verzie gabionovej konštrukcie.

Gabionový múr BILLA Žilina Vlčínce

Zoznam realizovaných projektov