Hľadať

Prírodný kameň ANDEZIT

Naša spoločnosť sa zaoberá ťažbou a spracovaním prírodného kameňa andezit už od roku 2009.

       Ťažba stavebného kameňa prebieha v lome Dubina v obci Zaježová okres Zvolen. Od roku 2010 sa spoločnosť Rock-Build venuje zušľachťovaniu prírodného stavebného kameňa ANDEZIT.

       Ťažobné rezy sú tvorené z vrstiev pyroxenických andezitov s prirodzenou doskovitou odhlučnosťou. Vďaka prirodzenej odhlučnosti jednotlivých andezitových dosiek, ťažbu realizujeme výlučne mechanicky, a to bez použitia trhavín. Tento spôsob zachováva vysokú kvalitu stavebného kameňa andezit, a to najmä do pevnosti a tlaku daného kameňa.

Parametre spracovaného kameňa

       Kameň spĺňa najprísnejšie kritériá normy STN EN13381-1 – Kameň na vodné stavby, STN 736131-1 – Kameň na stavbu vozoviek, dlažby a dielce: časť 1 – Kryty z dlažieb. Taktiež spĺňa technologicko-kvalitatívne požiadavky Ministerstva Dopravy, Výstavby a Regionálneho Rozvoja (TKP MDVRR),časť 31 – Zvláštne zemné konštrukcie. Kameň je certifikovaný v zmysle požadovanej normy, pričom certifikát osvedčuje kontrolu ťažby a výroby pravidelnými ročnými inšpekčnými kontrolami.

Farebnosť

       Prirodzená farebnosť andezitu je tmavošedá. Na plochách odhlučnosti jednotlivých dosiek sú vytvorené vrstvy limonitu, ktorým kameň vďačí za príjemný hrdzavo-hnedý odtieň. Pri štiepaní je kameň v zlome prirodzene tmavošedej farby, ktorá sa dobre kombinuje s hrdzavou farbou povrchu jednotlivých platní.