Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Gabionový obklad RD Senec

Objednávateľ: Súkromný investor
Výmera: 40,0 m3
Rozsah stavebných prác: Priečelie fasády rodinného domu a prekrytie oporného železobetónového múru sa investor rozhodol riešiť gabionovým obkladom. Pri realizácii boli použité zvárané gabionové siete spájané tesnými nerezovými klipmi.

Gabionový obklad RD Senec

Zoznam realizovaných projektov