Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Gabionová opora svahu pri mostnom objekte na cyklotrase Dobrohošť

Objednávateľ: ---
Výmera: 135,00m3
Rozsah stavebných prác: Vytvorenie kotveného gabionového múra geomrežou. Bolo nutné vytvoriť stabilizačný kužel pri zjazde z mostu cyklotrasy na vytvorenie cyklomagistrály.

Gabionová opora svahu pri mostnom objekte na cyklotrase Dobrohošť

Zoznam realizovaných projektov