Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

BD Marianka – gabionový obklad

Objednávateľ: Súkromný investor
Výmera: 15,0 m3
Rozsah stavebných prác: Časť fasády rodinného domu bola obložená gabionovýcm obkladom s hrúbkou iba 15cm. Obklad bol mechanicky kotvený do nosnej steny.

BD Marianka – gabionový obklad

Zoznam realizovaných projektov