Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

D1 Jánovce – Jablonov, II. úsek

Objednávateľ: SMS a.s.
Výmera: 170,0 m3
Rozsah stavebných prác: Stabilizácia mostných krídel objektu SO212 v rámci výstavby diaľnice D1 úsek Jánovce – Jablonov, II. úsek

D1 Jánovce – Jablonov, II. úsek

Zoznam realizovaných projektov