Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Gabionový obklad pilótovej steny, R4 Košice – Milhosť, SO220

Objednávateľ: SKANSKA
Výmera: 683,0m3
Rozsah stavebných prác: Realizácia gabionového obkladu pilótovej steny v rámci výstavby rýchlostnej cesty R4 Košice – Milhosť. Gabionový obklad je viditeľný priamo z rýchlostnej cesty v smere na Maďarsko.

Gabionový obklad pilótovej steny, R4 Košice – Milhosť, SO220

Zoznam realizovaných projektov