Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

D1 Fričovce – Svinia, SO 202, opora č. 5

Objednávateľ: STRABAG
Výmera: 750,4 m3
Rozsah stavebných prác: Stabilizácia násypového telesa mostného objektu SO 202 pri opore č. 5 v rámci úseku diaľnice D1 Fričovce – Svinia. Vystužený svah je realizovaný systémom TerrameshSystem – gabion s integrovanou zemnou kotvou.

D1 Fričovce – Svinia, SO 202, opora č. 5

Zoznam realizovaných projektov