Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Gabionový obklad betónového múru RD Kramáre Bratislava

Objednávateľ: Súkromný investor
Výmera: 18,9m3
Rozsah stavebných prác: Pred výstavbou rodinného domu na Kramároch v Bratislave potrboval investor vyriešiť problém so starým oporným múrom tvoriacim hranicu pozemku. Riešením bolo zosilenie múru novým ŽB múrom ktorý bol obložený gabionovým obkladom s hrúbkou iba 10cm.

Gabionový obklad betónového múru RD Kramáre Bratislava

Zoznam realizovaných projektov