Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

RD Palisády

Objednávateľ: Súkromný investor
Výmera: 147m3
Rozsah stavebných prác: Pri rekonštrukcii obytnej rezidencie boli realizované členité gabionové oporné múry a oplotenie. V niektorých častiach bolo realizované gabionové oplotenie bez kamennej výplne slúžiace najmä ako podklad pre uchytenie popínavých rastlín.

RD Palisády

Zoznam realizovaných projektov