Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

RD Zamarovce

Objednávateľ: GL Tech
Výmera: 172,5 m3
Rozsah stavebných prác: Stabilizácia svahu pri rodinnom dome v Zamarovciach opornýcm gabionovým múrom.

RD Zamarovce

Zoznam realizovaných projektov