Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Gabionové obklad pilótových stien, R1 Nitra – Selenec, SO220, 221

Objednávateľ: STRABAG
Výmera: 4418,88m3
Rozsah stavebných prác: Pilótové steny stabilizujúce hlboký zárez rýchlostnej cesty R1 boli obložené predloženým gabionovým obkladom. Pri výstavbe bola použitá unikátna technológia kotvenia obkladu. Max. výška obkladu je 8,9m.

Gabionové obklad pilótových stien, R1 Nitra – Selenec, SO220, 221

Zoznam realizovaných projektov