Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Obklad vodojemu Ostredok Martin

Objednávateľ: COMBIN
Výmera: 69,8m3
Rozsah stavebných prác: Po osadení vonkajšieho vodojemu bola jeho čelná strana viditeľná z blízkych rekreačných chát zakrytá gabionovým obkladom, čím sa úplne potlačil rušivý vplyv novej konštrukcie na okolité prírodné prostredie.

Obklad vodojemu Ostredok Martin

Zoznam realizovaných projektov