Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Oporný gabionový múr R1, Nitra – Selenec, SO 202-01

Objednávateľ: STRABAG
Výmera: 459,1m3
Rozsah stavebných prác: V rámci výstavby mostného objektu SO202 na rýchlostnej ceste R1, 1. úsek Nitra – Selenec v križovatke Lehota bol realizovaný oporný gabionový múr. Použité boli gabiony z dvojzákrutového šesťhranného pletiva typ StrongFace.

Oporný gabionový múr R1, Nitra – Selenec, SO 202-01

Zoznam realizovaných projektov