Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Selec

Objednávateľ: GL Tech
Výmera: 114 m3
Rozsah stavebných prác: Realizácia oporného gabionového múru pri miestnom kostole.

Selec

Zoznam realizovaných projektov