Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

RD Dolný Kubín

Objednávateľ: Súkromný investor
Výmera: 182 m3
Rozsah stavebných prác: Realizácia gabionového oporného múru tvoriacieho súčasť telesa novobudovanej hrádze malej vodnej elektrárne.

RD Dolný Kubín

Zoznam realizovaných projektov