Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

RD Dúbravka Bratislava

Objednávateľ: Súkromný investor
Výmera: 11,25m3
Rozsah stavebných prác: Pri stabilizácii prístupovej cesty k rodinnému domu bol realizovaný oporný gabionový múr.

RD Dúbravka Bratislava

Zoznam realizovaných projektov