Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Oporný múr pri ceste v obci Klastava

Objednávateľ: COMBIN
Výmera: 53,25m3
Rozsah stavebných prác: Stabilizácia zosuvného svahu pri miestnej komunikácii riešená oporným gabionovým múrom.

Oporný múr pri ceste v obci Klastava

Zoznam realizovaných projektov