Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Panholec Pezinok

Objednávateľ: ALPINE Slovakia
Výmera: 528,0 m3
Rozsah stavebných prác: Pri príprave územia pre neskoršiu výstavbu obytných domov vznikla potreba stabilizácie zemného telesa štátnej cesty. Riešením bolo vybudovanie oporného gravitačného múru, ktorý okrem svojej statickej funkcie plní aj funkciu architektonického elementu.

Panholec Pezinok

Zoznam realizovaných projektov