Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, gabionový oporný múr SO 807-22

Objednávateľ: TuCon a.s.
Výmera: 705,0 m3
Rozsah stavebných prác: Gabionový oporný múr realizovaný v rámci výstavby prístupovej cesty k tunelu na diaľnici D3.

Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, gabionový oporný múr SO 807-22

Zoznam realizovaných projektov