Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Kameňolom Maglovecj, oporný gabionový múr pri skádke kameňa

Objednávateľ: IS Lom s.r.o.
Výmera: 64,0 m3
Rozsah stavebných prác: Gabionová konštrukcia bola použitá za účelom zabránenia vysypávaniu nadrveného kameňa na priľahlú cestnú komunikáciu.

Kameňolom Maglovecj, oporný gabionový múr pri skádke kameňa

Zoznam realizovaných projektov