Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Gabionový obklad pilótovej steny R1, Nitra – Selenec, SO222

Objednávateľ: TUBAU
Výmera: 798m3
Rozsah stavebných prác: Gabionový obklad pilótovej steny. Kotvenie obkladu na základe návrhu a výrobno-technologickej dokumentácie vapracovanej firmou ROCK-Build.

Gabionový obklad pilótovej steny R1, Nitra – Selenec, SO222

Zoznam realizovaných projektov