Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Semikron Vrbové

Objednávateľ: KONTI
Výmera: 10,0m3
Rozsah stavebných prác: Terasa jedálne pre zamestancov v areáli firmy je lemovaná voľne stojacim gabionovým múrikom. Gabionová konštrukcia v oddychovej zóne vytvára pocit prírodného prostredia.

Semikron Vrbové

Zoznam realizovaných projektov