Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Vystužená gabionová konštrukcia - Tisovník

Objednávateľ: ---
Výmera: 411,20m3
Rozsah stavebných prác: Vystužený gabionový oporný múr ako sanácia cestného násypu pre novú vozovku po zistení zosuvu.

Vystužená gabionová konštrukcia - Tisovník

Zoznam realizovaných projektov