Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Oporný múr pri RD Myjava

Objednávateľ: Súkromný investor
Výmera: 67 m3
Rozsah stavebných prác: V rámci rozšírenia pozemku investora bola nutné stabilizácia časti nestabilného svahu. Riešením bola realizácia oporného gabionového múru.

Oporný múr pri RD Myjava

Zoznam realizovaných projektov