Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Obytný súbor „Pod Vŕškami“ Záhorská Bystrica

Objednávateľ: Eurostav DS
Výmera: 646,07m3
Rozsah stavebných prác: Vystužené gabionové múry tvoria významný architektonický prvok obytného súboru. Architekt mal záujem podčiarknuť prírodný charakter gabionov ich kombináciou s popínavou vegetáciou.

Obytný súbor „Pod Vŕškami“ Záhorská Bystrica

Zoznam realizovaných projektov