Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Oporný gabionový múrik, R1 obchvat Banskej Bystrice

Objednávateľ: PEMAX
Výmera: 40,00m3
Rozsah stavebných prác: Gabionový oporný múrik bol realizovaný v rámci výstavby rýchlostnej cesty R1, 4. úsek severný obchvat Banskej Bystrice.

Oporný gabionový múrik, R1 obchvat Banskej Bystrice

Zoznam realizovaných projektov