Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Transformátorová stanica Myjava

Objednávateľ: Maccaferri
Výmera: 285,0 m3
Rozsah stavebných prác: Realizácia gabionového oporného múru tvoriacieho súčasť telesa novobudovanej hrádze malej vodnej elektrárne.

Transformátorová stanica Myjava

Zoznam realizovaných projektov