Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

BD Aurel Martin

Objednávateľ: AI Invest s.r.o.
Výmera: 135,0 m3
Rozsah stavebných prác: Dva samostatné oporné gabionové múry vytvárajú lemovanie budúceho parkoviska pri bytovom dome Aurel v Martine. Investor zvolil gabionovú konštrukciu aj z architektonických a estetických dôvodov.

BD Aurel Martin

Zoznam realizovaných projektov