Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Gabionový obklad R1, Beladice – Tekovské Nemce, SO 111

Objednávateľ: Eurovia Hradec Králové
Výmera: 691,2m3
Rozsah stavebných prác: V rámci prekládky štátnej cesty v mieste výjazdu z rýchlostnej komunikácie R1 na Tekovské Nemce bol realizovaný gabionový obklad torkrétovej steny. Maximálna výška obkladu je 6,5m.

Gabionový obklad R1, Beladice – Tekovské Nemce, SO 111

Zoznam realizovaných projektov