Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Gabionové mostné krídla, R1 Nitra – Selenec, SO212

Objednávateľ: ZIPP
Výmera: 2903m3
Rozsah stavebných prác: Mostný objekt SO 2012 nachádzajúci sa na výjazde k stredisku údržby SSUR rýchlostnej cesty R1 pri Selenci má všetky 4 krídla riešené ako oporné gravitačné gabionové múry.

Gabionové mostné krídla, R1 Nitra – Selenec, SO212

Zoznam realizovaných projektov