Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Gabionové mostné krídla, R1 Beladice – Tekovské Nemce, SO 206, 215

Objednávateľ: EUROVIA
Výmera: 620m3
Rozsah stavebných prác: Krídla mostných objektov SO 206, 215 v rámci výstavby rýchlostnej komunikácie R1, 3. úsek Beladice – Tekovské Nemce boli riešené ako gabionové oporné múry. Do čela gabionov bola použité kombinácia dvoch druhov kameňa podľa design manuálu GRANVIA CS.

Gabionové mostné krídla, R1 Beladice – Tekovské Nemce, SO 206, 215

Zoznam realizovaných projektov