Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Vystužený múr Terramesh System

Objednávateľ: D1 Construction
Výmera: 196m3
Rozsah stavebných prác: Súčasťou prípravných prác na výstavbe tunela Višňové na diaľnice D1 bola stabilizácia prístupovej komunikácie k severnému portálu tunela. V tesnej blízkosti pôvodnej trafostanice bol terén stabilizovaný vystuženým gabionový múrom s výškou až 12m.

Vystužený múr Terramesh System

Zoznam realizovaných projektov