Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Rozšírenie cintorína Mariánska ulica Prievidza

Objednávateľ: STRABAG
Výmera: 151,65m3
Rozsah stavebných prác: Rozšírenie cintorínu v Prievidzi bolo navrhnuté v svahovitom pozemku, ktorý nevyhovoval na zamýšľaný účel. Riešením bolo rozdelenie pozemku na tri terasy pomocou troch samostatných gabionovým oporných múrikov.

Rozšírenie cintorína Mariánska ulica Prievidza

Zoznam realizovaných projektov